>926825..927334
MKKAMRYDIADYLNIGEKGSEAATYVLLGTGVNTLDESVGAQTDSKTYINDKTQTTTVKG
YQTEFPYDTDMVLDEEAGMALYKVGRDHLTGQEAEFDYVRVDLYDPIKEKPNLFKARKFK
VAAVVSDSKGNGGEVMVNTGTLSCVGDPTQGYFDTTTKKFSETIPEAQK