>complement(233374..234108)
MKISLCAVEQRLNDKEFNLKQIEKYASVESANGADMCVFGESFLQGFECLSFVYKDDVGV
PVTQNSNEIAEIRRIARENEIAISFGYIENDHGAFYSSQMTVTKRGEIINNYRRMSPGWK
EPNACSDYREGDKLYLYKMDGVSFSTLICGDFWDEDLYTYISMIDSDVLLWPVFVDFSVL
DWYKNEFEDYRNQSQLVPMPVLFVNSFVDEDDRAKGGAYVFFQGKVVEELEPGKEGVLRY
EYRK