>complement(4328491..4328715)
MKIRYHDFGPVSHMLISSTVLETRKHNHILDMLRLADPYLVINTSGIFFLRSTVSGKTSH
VLRAYKTAVREEGE