>2150213..2151478
MKIKSLNILNDGLEESVAERIWEQTEANANYQFNKSHSVEYSIISMWCAYIRVHYPAEYF
AASLSVVDTE