>1932408..1932911
MKIKKLLKNGLSLFLTFIVITSILDFVRRPVVPEEINKITLQDLQGNTFSLESLDQNKPT
LLYFWGTWCGYCRYTSPAINSLANEGYQVVSVALRSGNEADVNDYLSKHDYHFTTVNDPK
GEFAERWQINVTPTIVLLSKGKMDLVTTGLTSYWGLKVRLFFTEFFG