>complement(211273..212187)
MKIGMRKPSLTRSLKARTTSKWKRQAKKAIIPGYGKKGMGWVKNPKKAMYNKVYHKTTFG
LSDLFKSSKKRKKKVVNNKQQSILASNGKKQHTPKEYKEAGLVFMFLGAIFLFLFPPLGF
FLFITGFITYIIGRLTAKREKKKKVENYSPQIDTIVFRDDFLLMGTNYHQEEAEIAADFL
SKGVHYFGKDNKSLKSYMLETYKPVYKYNKLKTVDVQLLPEPSNPHDKNAVKVLVNNIFV
GYLPAMIATQVSSYISNPNYRYDAILTGRGGPYKTLNIETERVVSRKSDLTYYLDLTVWR
LAKK