>19251..19430
MKIGKILKTQQPDVYERLKKQHKTNKAKKNKNLLTFNDYMDLMRHDSYKRHNGAIRQVR