>1256064..1257314
MKIGIIGAGISGMSIARLLKDDFEIEVLEKSDVIGGIARTKDVDGKPYHVNGGHCFNSKF
NDVLDFVFNTVLSKDKWNYLPRKAEILFKENWVSYPIEFSIKEIDSFNSDLAFQITKEMF
SASYEKGNNLEEWFINHFGPTLAQEYFIPYNTKIWGIEPKNMDNVWIEDEKQMKLPVPTK
ESFYKSLIGKATDKMSHAAFYYPKTNNQNTFIEAIGEGVNILTNYEVREIKKENNQWLVN
GEKKYDILINTSPLDFIPKILKDIPVEVLNYFKKLKYNKVTNIFWETDGSLDITWGYIPD
PSIGFHRISNTGSIVQPKGQFCTTEAIGEISYNKLVQEGQKIPFLKKPLDYNVTDHAYVF
FDLNYSKSKQKAIEYLKSINLISHGRFGEWEYYNMDVCIKRSIDLAKVIKEKYKGK