>complement(1158764..1159096)
MKIADFNRRITFQNKDVEVDEIGNHRSIWSDYLTTNSYISFQGKGEEVFLGMEVDRSDIS
FTVRFQNRLKNINTSDFRILFEAENYNIISIDFMNYKNRLIKFRCRKVSR