>complement(3849173..3850237)
MKHVNQSYFRYGDKHKDGCGIHDPRYKNNHTSNDERKHNSPPAPVISLLKIDVKPRGGVK
NARNIKNENHKDEKKGNEHPVSSSSIKPVVDYYINNSNHNEQLSIPPYGTRSYKDTFQLI
FYKNNIRYYKPAIYYGVAQSNIRLHEDSDKHCITFLARDKKTQKPFTLEIDVSDWNKSQK
DVFWKEYEKQRKEADRYYKGLKDKRNAKKYLTVFFFGMPDENDKFLFKTNHFKLVYVAFL
GKFESSYNDSNYYIENDLSVSSLNEQPISLSDIDHKNHEYNIETSLDFSSPLPEPEPEPE
PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPIRSSLKENTETVEMNSKVWGRLKKIITFFKK