>1889856..1890563
MKHIDDAIAHAKQSYPHESCGFFVLKNGKLQYVACTNLAAETEDEFLIGIEDYARAEGVG
EIRTVVHSHPDESCLPSIADQDAHKISGLEWCIIGLEGDEVSTHFMPALTEVPDLYGRKF
IHGMTDCYGFVRDWYRQELGINLPNYNRIDGWWDNGGNLYVDNFEDAGFYPVKDLKIGDM
IVMQINANVPNHAGVYLGDGLIGHHLYGRLSSKDVYGQFYRERTTHIMRHEENTP