>567850..568662
MKHELWQQVREVKIGDMLFKYQDIDIDFEITKTNDTKTNQAVIFLYNLSETTKEKIKKGL
LCTVKDGYKN