>1581454..1583202
MKGLIKLFDSNETNFKHNKNVLSEFTSAYITEDIDGTLEFDGEYPLFDEKKLSKELNIGK
TIKSPIYDNRHDQLFKIRKPNFSTSNKSVSVYAQAIGYADLGSNIVLGCHIPAGTTRKKA
IEMLLNARQQKIRDYHVGNLDTSTNTNINLGLDESTGEVINYLDIDYKSPLKGLLDESEN
SIYKAYRGELIWDNFEINMVNKRGSDNKFTIRSGKNLQDLEKEISDMDDDFATALIMCSS
DGLYLPNNEIIYSSLANKYDRYHYKVIKCDDVSLEDLITENSTDEDVEKAKQVVYEQLRE
RAQNYFNEGMAELLGSYTINFLELAKSEEYKDYSQLTNCSIGNEVTTIYPELDLKVTTRV
TKIKYNVLKDEIEEITVGNIKKDIADSINNTENKVDNVADKVNNNKNDLKKTKVTMEKYN
NSIVLKVENLSKDTMAKIEVLEKEIVAKVSEDDMWSLIEMNPSKILFAVNDEKNETDVTI
TTDGLGIYKGKIQIYDENDNLVFKIREKGGINSRLPYKIMESDMDTTAASFTDRGISWHS
TSTSIRTSSKGVYIDTNNKNLYVDGEKLEDVIRAVLKNEGLI