>1367184..1368095
MKGLFELNYKNLNVEYGTAIIYLIYSPYSDVIYIGVTIKQLKERSKEHLNFLRKNQHHCK
ALQELYNYVGEDNIKFRIVDKCEDRIGKDLERDYHTMNELEYAVCSHKHKGCEFFWDFYD
YKTEPFFEPLRKNEKFLIKIYMNYYRENNSYKFSGPSELLNEALKSGIKLVEDETYNKEF
RTIITNVLQDLDIEEVNIHDTTSKYIYIKMLYDIYEDRTDEAKKMFIDYIYKERNLYRQL
LSSAIAYSTEFETGKVNTLKYMNRVINHIFNRDNPRKPRYSDLVYYYWIEECCRYLFKRK
YSW