>1568175..1569425
MKFTISKKMFNETYLPQLENYDTRFNVYYGGAGSGKSVFVFQKMVLKYLKYENRTCLVIR
KINNTLKDSCFALVKSILSDWQLYDQCKINKTDLTIELPNGSLFLFKGLDDPERIKSING
IDDIIVEECTEIDDFTFDQLCLRLRSKKPYNQVHVMFNPVSKSNWVFSRWFNPMNSNPRT
DLNNTMVLKTTYRDNKFLPQDYIDNLLEMKATNRVYYRIYALGEFATLSKLVYTNWEVKE
FDYKQILKENYNRQAVFNLDFGYTNDPTAFGAEILDEPNKIIWIFDEFQEKGLLNDEIAE
KITDLGYRKEVIVCDSAEPKSIDELKRNGINRAVPSIKGRDSIINGIQLLQQYKIIVHPR
CQYIQEELKNYCWKKDKDGIYINTPIDKFNHSLDSLRYGITYAIGKKKAGFSIIYR