>complement(3697062..3697754)
MKEWFLASELMDLPGMPSSNSGIAQKAKRDGWKSRKTRGQSRALEYHISSFDERDLAELR
EKYGTEVIPDNVTEISNVKAIKDFSQVGELCAVPVYNVYASCGFGAQNDAEYQLRTELLP
CSRLKQYGLNENTARIVICHGDSMEDTLSDGDEVLVDTRELEHPVKHGVYVVRIGKHVYI
KRLKYDIMAEGYEVISDNKEEYLPFIVNGEKLQEFAVIGKVVTIVMKTVV