>complement(1416919..1417053)
MKETYTVKVEGVKVWVEVVNRKASYVATAMTGMRRLRSLPGQVG