>12640..12873
MKENDLAHGEFGKWLERVNITRDYSSKYMRVYEEFNNSNVVSTRHLGVTALNELAQIPEI
ERTKEHTTSKGAKLVKT