>1629940..1631373
MKEGGSCLGIRCFKKLIQNTSTSRNDLINNYKQAVNYYENKTDITTRNNGKAKLNKEGKK
DPLRSADNRI