>4545970..4546650
MKDHTILVVVCINNEELFEQCERQIRNLFVPPGYVVQIFPIRDAKSMASAYNRALSYPAK
YKVYIHQDTFLINREMFYTLISLFKDNEKLGLIGVAGAQFLPSNGIWWEGKNLVGKVIEY
RRQNYQLLNLDQLFYGNQSFMSVQAIDGLLMATQYDIPWREDLFQGFHFYDVSQSLEFQK
AGYLIGIPNQANLWCIHYNGDEFDADTYEKYRKVFVEHYKDILSPS