>complement(3844208..3844924)
MKDGALLRSSSLFIAYMGCLGWGSAYFYGWGTSFYYGFPWWIVGAGVDDVARSLFFAVIV
IAIFLIGWGIGVVFFFAVKRKHSMQELNVFRLYFAVELLFVPAIIEFSILRQKIQVPLLL
LSAAIALAVTISIRSYGRFLSVSCFYDKPFIKKHFFEIVMIAFVAYFWLFSFLTGYYKPQ
FKKEYEMINYNDGWYYVLARYDNCLVLSTSFNAGSKRFVIYQSAQDKNLQVDIVRTRI