>1553041..1553406
MKDESITEKIEILISENIRLKNRNAELLKQLGITKSWTGIRESILIPKLKERYGVEGHCL
YSAIATKIGDIVKENIGVAKFTEINESNYEYAKELAIALVDTFCKFEWPHLKKLKIGWNK
F