>1612056..1613036
MKALKILELFGGIGAPRKALINLGIEHKSIDYVEIDEKAVRAYNALYDKTIQPQSVVGYN
LRPDLLIHGSPCQDFSRAGHRWGGGSEDKTRSSLLFETLKIIQNMGAWKPRVVLWENVKG
VLDRDMIHAFKDYLAQMEAMGYTNSYEVLNPMDFGIPQKRERIYTVSVLSGPQFDFSKLK
KEPMRPINEFLETDVDDIYTIKIPSMLTKIEDLNMQRKNAKYNRFLDVIETHCWTISTRQ
DRCPNAGIVKLDENLYRYLTEFEVSRLMGFSDEDHAKLLAEYPTRPGKKNATLYKLYGNS
IVVDVLMAIYKTLFEMGILNLKEERA