>complement(2067013..2067210)
MKADLVLVISPETSLMKQLGKVLGKLCSMCDFSTIERGEKYVTIQHDETGLVVAYTSEER
LNVKH