>1323104..1324462
MKAAIYIRVSTQEQIENYSIQAQTEKLTALCRSKDWDVYDIFIDGGYSGSNMNRPALNEM
LSKLHEIDAVVVYRLDRLSRSQRDTITLIEEYFLKNNVEFVSLSETLDTSSPFGRAMIGI
LSVFAQLERETIRDRMVMGKIKRIEAGLPLTTAKGRTFGYDVIDTKLYINEEEAKQLQMI
YDIFEEEKSITSLQKRLKKLGFKVKSYSSYNNWLTNDLYCGYVSYADKVHTKGVHEPIIS
EEQFYRVQEIFSRMGKNPNMNRDSASLLNNLVVCSKCGLGFVHRRKDTVSRGKKYHYRYY
SCKTYKHTHELEKCGNKIWRADKLEELIIDRVNNYSFASRNVDKEDELDNLNEKLKTEHT
KKKRLFDLYISGSYEVSELDAMMADIDAQINYYEAQIEANEELKKNKKIQENLADLATVD
FDSLEFREKQLYLKSLINKIYIDGEQVTIEWL