>2834296..2834796
MIYCPSCGHVAHTRRAHFMDDGTKIMIAQCRNIYCSATFEASESFFSDSKDSGMEYISGK
QRYRDSLTSASGSMKRPKRMLVTGYCCRRCKGLALSRTSRRLSQEVTERFYVCTDPGCGL
VFKTLQTINRFIVRPVTPDELAESLHEKQELPPVRLKTQSYSLRLE