>2243202..2243609
MITVGIGSTEFGGKKIDVNHKYTNHEIAERWVHDLKIAQNCINTYFNGRRMNDNQFSAMS
SLAFNIGCTNIRSYYSKAQGKRVFTTIYKYAALNQFDAMCQRIIDFNKAGGVVLRGLVTR
REAERDLCLTKPVSH