>914545..914739
MITIKRLMASYLINIVKQMGLQDRCCNPGETWDYVKRVLRVEPDPKVFWEYIGNIVSEIQ
KFVK