>209929..210345
MITIKKQEIVKLEDVLHLYQAVGWTNYTHQPEMLEQALSHSLVIYLALDGDAVVGLIRLV
GDGFSSVLVQDLIVLPIYQRQGIGSALMKEALEDYKDAYQVQLVTEETERTLGFYRSMGF
EILSTYNCIGMTWMNRKK