>209100..209516
MITIKKQEIVKLEDVLHLYQAVGWTNYTHQPEMLEQALSHSLVIYLALDGDAVVGLIRLV
GDGFSSVLVQDLIVLPIYQRQGIGSALMKEALEDYKDAYQVQLVTEETERTLGFYRSMGF
EILSTYNCIGMTWMNRKK