>238554..238970
MITDLKVIMYEEKNIISKMMELLKEQFDYIVEKDLENLNMLNPKLEDISRELASIEIKRR
QLFGDDISMS