>32946..33974
MISTRSVDLKKHKAVNWTKYNTEYIESIYNQMRQQFWLENEIPVSKDKNVWDMLPKDQKE
VYKKVLGGLTLLDTKQGGEGMPLVSLHMEDPQKKAIINFMAMMEDIHAKSYSHIFMTLCE
NEEVDAVFDWVEENPFLQKKADIITGHYRKLLKPDVDPKELYMAIVASVFLESFLFYSGF
FYPLFLAGQGQLTASGEIIALILRDEAIHGVTGGIFAQEIYENQLTEAEQQEVDKEAIQL
LEMLYANELDYTNDVYAPLGKDMIEEVNKFLRYNANKAMMNLGYDQYFDDEYVNPIVQNG
LQTKTKQHDFFSVKGNGYVKAINVEEVRDEDFVFEGLPSYAA