>complement(1316345..1317781)
MISINWPWDKPYHEQVVEQIKPKYETQEEMILRLVREHKENIDNITMGERYYNHHPDILD
APFKRDVNGDYDETKPDWRMYTNYHQNLVDQKVAYAVANPVTFGVDNDKALKQIQHTLNH
KWDDKLVDILTAASNKGIEWVQPYVDEEGEFKTFRVPAEQAIPIWTNKERDELQAFIRVY
ELDGAERVEYWTEDDVTFYELKEGQLIPDFYRSDDHIQPHYYQGNKLMSWGRVPFIPFKN
NPQEVSDLFMYKTIIDALDKRLSDTQNTFDESVELIYILKGYEGEDMKDFMHNLKYYKAI
SVAGESGSGVDTIKVEVPIDSVKEYTKMLRDYIIEFGQGVDFQQDKFGNSPSGIALKFMY
SNLDLKANKLKNKTLTALQELLQYIIDFYRLDVKVQDIEITFNFNVMVNELENSQIAMNS
TGLLSKETILGNHSWVQDPVAEMERIEQENIELNQQLPDIEEGLNDEQQRQSEDNQPE