>1396443..1398185
MIQLFTNNQQDITKNGIILNPIYAKISNKLNGENEFEMEVLLDKEGLYKNITRDCIITAP
TPEFNREPQAYRIYDTVKNMSSNTMTVYARHIFFDLNKKVIFNKNVQGNGQQVLPKILED
TKFNGHSASNITDIRQYKMRNIINVINGNEEDSFLNIWGGEIECNNYNLNIPLRRGKDRG
IRVSFGYNLEDIEEEINVDEVVTRIYPYSGDLVLSGNTPYVDSPLVTKYSEVYEQAIEMS
DIKVKENAEDKEGFDTRKQAEAEMIKRCKKLFDEGADKIKANYKVKMQDLSKTTEYKKLG
YDKLEKICLGDTVHCYNKNINIEVSARCISYDWDIVNEEFIEIELGQFLSNYIDNNLSDL
DNLYKKIVMTEQFITLRVDSLDNKLHAEIKITADQIRSEVVNTKKELESSIIQTTSEIRS
EVKDVKHDLSSEIDQQADKISAVVQEGDSSGSWELKQDVFRVAFNKAGGKKTEITGEGLA
VYDGGLSVYDRKNNLVFNVLSDGTVRLGNINVQDITINKTGKSSGFYNALSHMDEMWIKD
VGIGKLVIDSKAFRISDDDFGNGYNLWQYIKKCLQYYKLI