>220566..220955
MIPKFRVWHYELGRLMSVKCMFFQDSEIEEFELNDALMNDYITAYPDEIELMQSTGLKDK
NGKEVFIGDIVKCTRGCLHEVYLEKEYGGTFIGGMPSIYLKGLLNGYAWTEDEEIIGNVY
ENPELLEDK