>828387..829013
MINNIFNKKLLVYNEKDQRWYNKFDRTKPLFSPSRLLSFKNYIFEKIPAKNLEYPIEFGT
SLMQIIQYYFENQSKLDVILNSINEEKLKEVFLLFLDYLKTNDYSLIAVELHLFSPKLEH
YWHGFADVVVKTKNNKYKVLEIKTHNEIQSVPSWKFQAGVYDYIISQELSNYEPSAILAF
SRKQAKLTVYENDGIDLNFINKINELYS