>3418306..3419598
MINITYANFHNNENKIQNNTSSLDILRYPNDKIGRVTNMKVYNFDKVISRDGTYSAKYNN
KGHDIIPLSVADMDIPVADFIVSELSVANQKGIYGYTLLSDDWQQVAAQWYQRHYSWKVN
PEHIVFCPRVVQAVSLFIQNFTQPGDAIVSLTPAYHPISHAVEVNHRVLLESALLYRDHH
YEIDFADLEDKFKMACCFILISPHNPTGTIWSEDNLRKIASLAEKYNIFIISDDVHADFN
FTQKQHQTISSISSYVAQNSFICTSPAKTFNMAGLEIANIVIANDKYREQFKLALIAAGI
HNPGYFSVPAFLCAYRHGDSWLAALKDYLVENRSWVQSFCQAHFPDWFVASGGGTYMLWI
DYRAMNISEEQLRHWFVSLAGVEMSWGSDFGDEGLGFFRVNIATPRSNLTQAFERIYQSI
PFTTGVSLHE