>complement(3337953..3338981)
MILVLAGSFATSAFADRTLIIPDLPKQPYRYGVGAYEGVVAHSTATLEAPAINIQKYESR
TWRNAFVHYAVDWDETIQIADTKYIAYGGGPAANKRFVHVELCETADYTKFKRSYDKYVK
LLAKILRDRGLSVEKGLWTHSDVTHYLGGTDHEDPIDYLKSHGVSEAQFRADVQRVYNNS
SVDVSVPEQPFKPSEVPTAVTDGIAYIEGYNVNLRKGPGTSYSKIRQLNKPESYIVWAEK
DGWLNLGGDQWIKNDPSYIKFNKKSTVDSSIVGKRVVSKVNNLRFYDTPSWQGKDVAGSV
DVGLGFTIDAKVNVNGSPQYKVHNSKGKTYYVTASEAYVYVK