>complement(5235991..5236293)
MILHVRTLSDGACRMDQEMTFSFSYEQLTRFAEKRIRECNLDSQGVTYLCESAKAGAVLI
FWHELAINGY