>1816486..1817199
MIKVVASGSTGNSYIIQAREEILLLELGINFKNIKKALNYDLSKVVGALITHEHKDHCKC
VDDVIKAGIDIYMSKGTSEGIKYKVSEEAIKNRVHYLKHAESYKIGGFLIVPFNAQHDVN
EPLGFLIYHKYIGKIVFATDTYYLKNTFRDIDHVFIECNYSEDVLQQLPPWRARTIKSHM
SLETLKETLQTWNLEKTKDITLIHISGENGDPNRFREEIEELAEVKTYIGEPGLEIK