>918955..920208
MIKVKLKSIIASSFYAAHKDIKQGLHTHHWFKGGRGSTKSSFISIEIVLGIMKDAQEGIM
SNALILRRVKDTLSESVRDQIKWAIDILGVSDDWIIPEAKLTITYKSTGQVIRFKGADNP
KKVKSTKVPKGYIKYIWYEEVDEFEGYDKIRNINQSLMRGGPKFFVFYSFNPPESQRNWA
NLEVLDKREDKLIHHSTYLTVPRDWLGEPFITEAEDLKEKNTTKYEHDYLGKVTGTGAEI
FDNVVIRKISDEEVRSFDRLYRGVDFGWFPDPWTYNNMYYKANTKELYIFDEAHENKKSN
KQTYDIMVKKHGVKPNHKVTCDSAENKSIADYKTYGLYARGAIKGQGSVEYSMKWLQSLN
AIIIDNVRCPKTAKEFLEYEHDKDKEGKVIDGYPDRDNHHIDAVRYAMNDVWRRRGQ