>682324..682716
MIKTRDQSIFDELFKISQEKLGYKTYDYKPLDNVGYPFVEFENTQTIHEANKTDIKGTVI
VVLSVWGLQK