>complement(1900937..1901953)
MIKQLCKNITICTLALSTTFTVLPATSFAKINSEIKQVSEKNLDGDTKMYTRTATTSDSQ
KNITQSLQFNFLTEPNYDKETVFIKAKGTIGSGLRILDPNGYWNSTLRWPGSYSVSIQNV
DDNNNTNVTDFAPKNQDESREVKYTYGYKTGGDFSINRGGLTGNITKESNYSETISYQQP
SYRTLLDQSTSHKGVGWKVEAHLINNMGHDHTRQLTNDSDNRTKSEIFSLTRNGNLWAKD
NFTPKDKMPVTVSEGFNPEFLAVMSHDKKDKGKSQFVVHYKRSMDEFKIDWNRHGFWGYW
SGENHVDKKEEKLSALYEVDWKTHNVKFVKVLNDNEKK