>15679..16155
MIKLNGQLIEFKKFPNKETKLDGEQITKALSFFTENYIMFKYESDDDFFKLMILKRFLDE
SSSKGTILDITYMPYSRMDRRMGSDVFTLKYVCDFINSLNFSQIYVHESHSDVAVALLNN
CIPVEDGPHLFGLVSEEIKFDQRKRLCTIPGCWCSKTL