>3658407..3658769
MIKLFIKYVSIGVLNTALHWAIFALCVYGFQTSQALANVTGFAVAVSFSFFANARFTFGA
SVSTGRYLLYVGFMGVLSAVVGWTGDKCAMPPIFTLIVFSAISLICGFLYSRFIVFRNEK