>4077327..4077452
MIKKPPATGMDAGGGDTYGEKIKERYFRTLVFNENSSYCQQ