>complement(1882415..1882801)
MIKKLKNMDGFDIFIVGILSLFGITALLLVVALPIYTVASYQNKEVHQGTITDKYNKRQD
KEDKFYIVLDDKQVIENSDLFFKGKFDSADIQARLKVGDKVKVKTIGYRIHFLNLYPVLY
EVKKVDKK