>922849..923787
MIKIMHGNSLEVLKTLEDESIDCVVTSPPYWQIRDYGVSGQIGLESDVNEFLEKLMDIFD
EVNRVLKKTG