>complement(360831..361703)
MIIKKLKQSHSVKILCEVFNVHRSSYHYWLKRPALINAETIKLRSLISEAHAASNGSAGA
RTIADIVTNQGVKLSRYRATKLMRTLGLVSCQEPKHRYRKASQEHIDVPNHLSRQFAVTA
PNEVWAGDVTYIWTGNRWMYLAVVIDLFARKVIGWSMSLSPDSRLTGKALSMAYESRGKP
KGVMFHSDQGSHYTSRKYRQLLWRFQIKQSLSRRGNCWDNAPIERFFRSLKTEWVPTVGY
RSFAEAQQEITRYIIGYYCQLRPHQYNGGLTPNESERLYWENSKTVANFS