>2723732..2724604
MIIKKLKQSHSVKILCEVFNVHRSSYHYWLKRPALINAETIKLRSLISEAHAASNGSAGA
RTIADIVTNQGVKLSRYRATKLMRTLGLVSCQEPKHRYRKASQEHIDVPNHLSRQFAVTA
PNEVWAGDVTYIWTGNRWMYLAVVIDLFARKVIGWSMSLSPDSRLTGKALSMAYESRGKP
KGVMFHSDQGSHYTSRKYRQLLWRFQIKQSLSRRGNCWDNAPIERFFRSLKTEWVPTVGY
RSFAEAQQEITRYIIGYYCQLRPHQYNGGLTPNESERLYWENSKTVANFS